Tankcontrole & controle van uw mazouttank

Tankcontrole nodig? Als erkend controleur is Suncalor reeds jaren gespecialiseerd in controle van een mazouttank.

Tankcontrole en tankkeuring

Bent u op zoek naar informatie rond het uitvoeren van een tankcontrole of tankkeuring? Hieronder vindt u een overzicht van de nodige informatie rond controle van een mazouttank. Heeft u toch nog vragen rond een tankcontrole? Contacteer ons en we helpen je graag verder!

Wat is een erkend technicus voor het uitvoeren van een tankcontrole?

Een erkend technicus is een vakman die de vereiste opleiding gevolgd heeft of de nodige ervaring kan aantonen om dichtheidstest of visuele controles uit te voeren en erkend is door de overheid. In het Vlaams Gewest mag deze technicus ook de plaatsing van nieuwe reservoirs superviseren.


Wat is een conformiteitsattest dat je ontvangt bij controle van een mazouttank?

Dit is een verslag waarin de resultaten van de uitgevoerde controles staan en waarmee verklaard wordt dat het reservoir (niet) overeenstemt met de reglementering.

Wat is een dichtheidstest bij een tankcontrole?

Er bestaan verschillende methodes om een dichtheidstest uit te voeren. De meest voorkomende is de ultrasoon lekdichtheidstest. Het reservoir wordt geleidelijk in een lichte onderdruk geplaatst. Via twee sensoren, die op voorhand in het reservoir zijn geplaatst, kan men, indien de mazouttank niet dicht is, ultrasoon geluiden waarnemen.

Tankcontrole & controle van uw mazouttank door Sun Calor te Mol (Antwerpen)

Periodieke controle van een mazouttank


Tankcontrole van een Nieuwe mazouttank (Vlaanderen)


Kenmerken Termijn controle Opmerking
Ondergronds < 5000L Niet-ingedeeld Om de 5 jaar Binnen en buiten waterwingebied en beschermingszones. Kan afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur in te schatten van de tank.
Ondergronds (ingedeeld)   Ingedeeld Beperkt onderzoek om de 2 jaar
Algemeen onderzoek om de 15 jaar
Rechtstreeks ingegraven of in groeve. Buiten waterwingebied en beschermingszones. Kan afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling. Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur in te schatten van de tank.
Ondergronds (ingedeeld)   Ingedeeld Beperkt onderzoek om het jaar
Algemeen onderzoek om de 10 jaar (niet voor gewapend thermohardende kunststof)
Rechtstreeks ingegraven of in een groeve. Binnen waterwingebied en beschermingszones
Bovengronds < 5000L Niet-ingedeeld Bij plaatsing.
Geen periodieke controle verplicht, wel aangeraden
Binnen en buiten waterwingebied en beschermingszones
Bovengronds (ingedeeld) >5000KG Ingedeeld

Beperkt onderzoek om de 3 jaar.
Algemeen onderzoek om de 20 jaar voor klasse 1 of.
(Klasse 3: enkel beperkt onderzoek).

Buiten waterwingebied en beschermingszones. Kan afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling. Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur in te schatten van de tank.
Bovengronds (ingedeeld) >5000KG Ingedeeld Beperkt onderzoek om de 3 jaar.
Algemeen onderzoek om de 20 jaar voor klasse 1 of 2 (Klasse 3: enkel beperkt onderzoek)
Binnen waterwingebied en beschermingszones


tANKControle van een bestaande mazouttank

Kenmerken Termijn controle Opmerking
Ondergronds < 5000L Particulier (niet-ingedeeld) Om de 5 jaar Binnen en buiten waterwingebied en beschermingszones Van voormelde termijnen kan afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur in te schatten van de tank.
Ondergronds (ingedeeld)   Ingedeeld Beperkt onderzoek om de 2 jaar.
Algemeen onderzoek om de 15 jaar (niet voor gewapend thermohardende kunststof)
Rechtstreeks ingegraven of in een groeve.
Buiten waterwingebied en beschermingszones Van voormelde termijnen kan afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur in te schatten van de tank.
Ondergronds (ingedeeld)   Ingedeeld Beperkt onderzoek om het jaar.
Algemeen onderzoek om de 10 jaar (niet voor gewapend thermohardende kunststof)
Rechtstreeks ingegraven of in een groeve.
Binnen waterwingebied en beschermingszones
Bovengronds < 5000L Particulier Niet verplicht (op voorwaarde dat het reservoir minstens éénmaal gecontroleerd is) Binnen en buiten waterwingebied en beschermingszones
Bovengronds (ingedeeld)   Ingedeeld Beperkt onderzoek om de 3 jaar.
Algemeen onderzoek om de 20 jaar (enkel voor opslag ingedeeld in klasse 1 of 2)
Buiten waterwingebied en beschermingszones.
Van voormelde termijnen kan afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur in te schatten van de tank.
Bovengronds (ingedeeld)   Ingedeeld Beperkt onderzoek om de 3 jaar.
Algemeen onderzoek om de 20 jaar (enkel voor opslag ingedeeld in klasse 1 en 2)
Binnen waterwingebied en beschermingszonesHoeveel liter stookolie is 5.000 kg stookolie?
Vroeger sprak men van een nominale waterinhoud van 5000 liter (hoofdstuk 6.5 van titel II van het VLAREM) en sinds 1 juni 2015 van 5000 kg. Wegens nogal wat variatie in de dichtheid van stookolie (naargelang de samenstelling ervan) werd besloten een gemiddelde dichtheid te nemen, waardoor 5000 kg stookolie overeenkomt met 5952 liter stookolie. Omdat dit ook geen gemakkelijk te hanteren getal is, werd overeengekomen om voor wat betreft de niet-ingedeelde inrichtingen (hoofdstuk 6.5. van titel II van Het VLAREM) 6.000 liter stookolie gelijk te stellen met 5.000 kg stookolie.

Bronnen: https://www.lne.be/, (Algemeen overzicht wettelijke vastgelegde keuringen en controles)


Definitie van bestaande installatie bij tankcontrole

Voor de particuliere stookolietanks wordt een installatie die de eerste keer in gebruik genomen is vóór 1 augustus 1995 beschouwd als bestaand.

Niet ingedeeld bij bestaande installatie
Betekenis: particuliere stookolietank van minder dan 5000 liter


Ingedeelde stookolietanks
  • Tanks waarvan de exploitatie vergund werd vóór 1 januari 1993 of de aanvraag tot hernieuwing van deze vergunning op dat ogenblik in behandeling was bij de bevoegde instanties.
  • Tanks die op 1 september 1991 in gebruik waren genomen en niet in toepassing van titel I van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming als gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichting waren ingedeeld.
  • Tanks waar vóór 1 juli 1993 de melding werd gedaan overeenkomstig de bepalingen van titel I van het VLAREM.
  • Tanks die onder de rubriek 17.3.6.1a indien deze voor 1 augustus 1995 een eerste keer werden gevuld. Die tanks blijven bestaande tanks, ook bij hernieuwing van de milieuvergunning.

Rubriek Opslagcapaciteit Klasse Indeling
17.3.6.1a 5000L tot en met 20 000L 3 Indien de opslagplaats behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijke als woongelegenheid wordt gebruikt
17.3.6.1b 100L tot en met 20 000L 3 Voor andere dan in rubriek 17.3.6.1a bedoelde opslagplaatsen
17.3.6. 2 20 000L tot en met 500 000L 2 Voor andere dan in rubriek 17.3.6.1a bedoelde opslagplaatsen
17.3.6. 3 Meer dan 500 000L 1 Voor andere dan in rubriek 17.3.6.1a bedoelde opslagplaatsen

(Bronnen: Cedicol, Informazout)

© 2018 - suncalor.be | Privacy - Disclaimer - Cookies
Imaxx Webdesign