Saneringsbedrijf Sun Calor BV

Sun Calor is een saneringsbedrijf dat is uitgegroeid tot één van de weinige gespecialiseerde firma's die zich enkel bezighoudt met tanksaneringen, en die elke opdracht, particulier of industrieel, op een veilige en correcte manier tot het gewenste resultaat brengt.

Saneringsbedrijf Sun Calor bestaat sinds 1970, en is gegroeid vanuit een verwarmingsinstallatiebedrijf. Vanwege nieuwe wetgevingen (VLAREM II) werden wij als installateur steeds meer geconfronteerd met het probleem van verouderde, gescheurde of te vervangen stookolietanks die moesten worden verwijderd of geneutraliseerd. Wegens het gebrek aan betaalbare, gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven die deze tanksaneringen en bodemsaneringen op een veilige en efficiënte manier konden uitvoeren, zijn wij ons met de loop der tijd gaan toeleggen op activiteiten in sanering.

Onder tanksanering wordt verstaan : "Het wettelijk buiten gebruik stellen van oude, versleten stookolietank, of het buiten gebruik stellen wegens overschakeling op andere energiebronnen (bv.gas)".

Na het invullen van onze on-line offerteaanvraag of na een analyse ter plaatse, zullen wij in detail de correcte procedure en kostprijs bepalen. Indien u kiest voor Sun Calor kiest u voor ervaring & know-how, een professionele aanpak en een minimale overlast.

Bij al onze werken leveren wij de nodige attesten af die aantonen dat u voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Sun Calor is gecertificeerd volgens de VLAREM II -norm:

  • Erkend aannemer Reg.407.163.537.02.25.01
  • Erkend technicus Vlarem-controle en onderhoud stookolietanks
  • Erkend door OVAM : Ovam Nr 43611/E/12049
Bedrijf voor sanering en tanksanering: Sun Calor te Mol (Antwerpen)
© 2018 - suncalor.be | Privacy - Disclaimer - Cookies
Imaxx Webdesign