Bodemsanering bij perceel vervuiling

Bij vervuiling van de bodem dient u een bodemsanering te laten uitvoeren. Als Achilles zorgsysteem gecertifieerd aannemer is Sun Calor BV erkend door de Vlaamse overheid (OVAM) voor het uitvoeren van diverse bodemsaneringstechnieken.

Oorzaken van vervuilde bodem
  • Lek in de tank
  • Lek in de leiding
  • Overvulling (door de leverancier)
  • Schade in de kelder (bovengrondse tank lek, insijpiling doorheen muren)
  • Historische bodemverontreiniging (zinkassen, wasserijen, tankstations,...)


Waarom een bodemsanering?
  • Schade milieu
  • Schade grondwater
  • Schade gebouw
  • Schade gezondheid
Bodemsanering door gecertifieerd bedrijf Sun Calor te Mol (Antwerpen)
Bodemsanering door milieukundige ontgraving

De snelste en goedkoopste bodemsanering is ontgraven van de verontreinigde grond. Dan wordt de vervuilde grond onder gecontroleerde omstandigheden afgegraven en gereinigd in een grondrecyclagecentrum. Bij graafwerken moet rekening worden gehouden met de stabiliteit van aanpalende gebouwen en constructies. Wij realiseerden reeds verschillende projecten met toepassing van stabiliserende maatregelen.
Bodemsanering door milieukundige ontgraving door Sun Calor te Mol (Antwerpen)
Bodemsanering door grondwatersanering

In verschillende gevallen zit de verontreiniging niet enkel tot de grond maar is ook het grondwater vervuild. Wij passen verschillende grondwaterzuiveringstechnieken toe. Zo kunnen we elke vorm van grondwaterverontreiniging efficiënt aanpakken.

Sun Calor beschikt over een uitgebreid assortiment aan mobiele grondwaterzuiveringsinstallaties zowel voor korte als voor langdurige saneringen van diverse omvang.
Bodemsanering door grondwatersanering door SunCalor te Mol (Antwerpen)
Bodemsanering door drijflaagsanering

Op de grondwatertafel kan een laag van pure verontreiniging voorkomen, "de drijflaag". Omgekeerd zakken sommige verontreinigingen tot op een ondoordringbare grondlaag en vormen daar "de zinklaag". Door ontgraving, afgraving in een open bouwput of door nog een aantal specifieke (bemalings-)technieken kan deze laag worden verwijderd.
Bodemsanering door drijflaagsanering door SunCalor te Mol (Antwerpen)
Bodemsanering door In-Situ sanering

Soms maakt de aanwezigheid van gebouwen, tanks of ondergrondse infrastructuur het afgraven onmogelijk of onbetaalbaar. Dan kan
in-situ bodemsanering dé oplossing brengen omdat de verontreiniging verwijderd wordt zonder de grond af te graven. Bij in-situ wordt alles ondergronds uitgevoerd en wordt met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen de verontreiniging uit de grond of het grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem afgebroken.

Een voorwaarde voor succes met deze techniek is een gefundeerd  inzicht in de opbouw, in de verontreiniging en in de samenstelling van de bodem. Door laboratoriumtesten, modelleringen, simulaties & on-site proeven wordt een inzicht gegeven in de terugsaneerwaarde, de tijd en het rendement van de saneringsvarianten.

Links
Bodemsanering door In-Situ sanering door Sun Calor te Mol (Antwerpen)
© 2018 - suncalor.be | Privacy - Disclaimer - Cookies
Imaxx Webdesign