Bedrijf

Veel gestelde vragen


Hieronder kan u het antwoord vinden op een aantal vaak gestelde vragen :

1. Waarom moet ik mijn tank wettelijk laten neutraliseren?
2. Wat doe ik als mijn stookolietank niet meer in gebruik is?
3. Wanneer mag de stookolietank wettelijk in de grond blijven?
4. Wat als mijn tank lek is?
5. Wat is een toegangskoker?
6. Wat is een mangat?
7. Wat met de resterende stookolie?
8. Met wat wordt een gereinigde tank opgevuld?
9. Wat met een stookolietank die in de kelder staat?
10. Hoeveel bedraagt het BTW tarief voor mijn project 6% of 21%?
11. Hoe lang blijft de eigenaar verantwoordelijk voor het saneren van zijn stookolietank? 

1. Uiteraard omdat dit wettelijk verplicht is maar ook om eventuele latere saneringskosten te
vermijden. Ook bij een eventuele verkoop, schenking of erfenis van uw woning zal de
notaris u de nodige attesten opvragen.

 

2. Volgens de VLAREM-wetgeving (milieuwetgeving in Vlaanderen) dient een tank die niet meer wordt gebruikt binnen de 36 maanden buiten dienst gesteld te worden.

 

3. Indien de tank onder of te kort bij de woning ligt, te dicht tegen fundering of leidingen ligt
mag de tank volgens de wet in de grond blijven zitten. Deze dient dan wel opgevuld te
worden met een inert materiaal (zand) volgens Vlarem II 6.5.5.5.

 

4. Ten eerste de tank onmiddellijk leegpompen, reinigen, herstellen/vervangen of neutraliseren.
Vervolgens een conform bodemverkennend onderzoek laten uitvoeren (volgens “Het Bodemdecreet”,
is elke tank die nu lek bevonden wordt een “nieuwe verontreiniging”). Vergeet niet je verzekerings-
agent van de brandverzekering te verwittigen.

 

5. Dit is de gemetste put die die rond het mangat staat.

 

6. Een mangat is het metalen deksel dat rechtstreeks op de mazouttank gemonteerd is,
ongeveer 1/2 meter onder het voetgangers- of verkeersdragend deksel. Het mangat bevat meestal
bouten, deze bouten moeten losgemaakt worden om de tank te kunnen openen.
Indien geen mangat aanwezig is zal Sun Calor bvba een gat zagen in de stookolietank. 

 

7. Sun Calor voert deze af OF de eigenaar zoekt klant voor overname stookolie.
Sun Calor zorgt voor de overbrenging.

 

8. Onze firma vult enkel op met zand! Zand is een natuurproduct met alleen maar voordelen!

 

9. Deze wordt na reiniging in draagbare stukken geknipt en zo verwijderd uit de kelder.

 

10.  Indien uw woning ouder is als 10 jaar en het buiten dienst stellen van uw stookolietank gebeurt binnen de 36 maanden na renovatie van uw stookinstallatie (omschakeling naar andere energie bron of niet) mag Sun Calor bvba het BTW tarief van 6 % hanteren op uw factuur.

11. Bij verkoop van een woning blijft de verkoper gedurende 30 jaar verantwoordelijk voor 

verborgen gebreken … een mazouttank gewoonweg onbehandeld wegstoppen onder het
gazon/klinkers kan zware financiële gevolgen hebben.

De dag van vandaag zal iedere koper en de Notaris u de vraag stellen wat de actuele
toestand is van uw mazouttank.

Indien deze niet in orde is zal de verkoop worden uitgesteld met alle mogelijke gevolgen
en eventuele bijkomende kosten!