Diensten /
Bodemsaneringen
terug

Bodemsaneringen


Diverse bodemsaneringsprojecten zijn beëindigd met gunstige resultaten mede dankzij de expertise van Sun Calor bvba als Achilles zorgsysteem gecertificeerd aannemer. (Zie referenties).

Het Achilles Zorgsysteem certificaat is de beloning die Sun Calor bvba sinds 2013 heeft ontvangen voor conform de opgestelde regels van de OVAM (Vlaamse overheid) te werken.

Dit certificaat is bekomen door tal van externe audits op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu tijdens bodemsaneringsprojecten en van de organisatie in het hoofdkantoor.

Naast projecten met een conform bodemsaneringsproject, vaak openbare aanbestedingen, werkt Sun Calor bvba nauw samen met verzekeringsinstellingen en –experts om daadkrachtig een oplossing te formuleren bij calamiteiten (overvullingen stookolie, technisch defecten, verkeersongevallen, defecte stookolietank, defecte stookolieleidingen…).

Oorzaken

  • Lek in de tank
  • Lek in de leiding
  • Overvulling (door de leverancier)
  • Schade in de kelder (bovengrondse tank lek, insijpeling doorheen muren)
  • Historische bodemverontreiniging (zinkassen, wasserijen, tankstations,...)

 Waarom saneren?

  • Schade milieu
  • Schade grondwater
  • Schade gebouw
  • Schade gezondheid 

 Hoe saneren ?

 Milieukundige Ontgraving

De snelste en goedkoopste bodemsanering is ontgraven van de verontreinigde grond. Dan wordt de vervuilde grond onder gecontroleerde omstandigheden afgegraven en gereinigd in een grondrecyclagecentrum.  Bij graafwerken moet rekening worden gehouden met de stabiliteit van aanpalende gebouwen en constructies. Indien nodig kan er ook gebruik gemaakt worden van een grondzuigwagen.
Wij realiseerden reeds verschillende projecten met toepassing  van stabiliserende maatregelen. (Zie referenties)

 

 Ontgraving met beschoeiingsbox Ontgraving gecombineerd met grondwaterverlagingAanvullen ontgraving

 Grondwatersanering 

In verschillende gevallen zit de verontreiniging niet enkel tot de grond maar is ook het grondwater vervuild. Wij passen verschillende grondwaterzuiveringstechnieken toe. Zo kunnen we elke vorm van grondwaterverontreiniging efficiënt aanpakken.

Onze firma beschik over een uitgebreid assortiment aan mobiele grondwaterzuiveringsinstallaties zowel voor korte als voor langdurige saneringen van diverse omvang. 

 

Drijflaagsanering 

Op de grondwatertafel kan een laag van pure verontreiniging voorkomen, "de drijflaag". Omgekeerd zakken sommige verontreinigingen tot op een ondoordringbare grondlaag en vormen daar "de zinklaag". Door ontgraving, afgraving in een open bouwput of door nog een aantal specifieke (bemalings-)technieken kan deze laag worden verwijderd.

 

Drijflaagsanering met pompput

 


In-Situ Sanering
Soms maakt de aanwezigheid van gebouwen, tanks of ondergrondse infrastructuur het afgraven onmogelijk of onbetaalbaar. Dan kan in-situ sanering dé oplossing brengen omdat de verontreiniging verwijderd wordt zonder de grond af te graven. Bij in-situ wordt alles ondergronds uitgevoerd en wordt met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen de verontreiniging uit de grond of het grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem afgebroken.

Een voorwaarde voor succes met deze techniek is een gefundeerd  inzicht in de opbouw, in de verontreiniging en in de samenstelling van de bodem. Door laboratoriumtesten, modelleringen, simulaties & on-site proeven wordt een inzicht gegeven in de terugsaneerwaarde, de tijd en het rendement van de saneringsvarianten. 


Bodemsanering nodig?

U kan ons contacteren via info@suncalor.be, 014/31 37 72 of via contactformulier

Links

www.ovam.be
www.emis.vito.be